Polityka prywatności

Polityka prywatności internetowego serwisu internetowego Animal-Trans.eu (Serwis)

 1. Osoba poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Serwisu i zaznaczenie stosownego okienka (checkboxa), wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Operatora Serwisu w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu Serwisu i świadczonych na jego podstawie Usług.
 2. Operatorem Serwisu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Stępniak, Małe Radowiska 9, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781778944, z którym Użytkownik może się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@animal-trans.eu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Stępniak, Małe Radowiska 9, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781778944.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu Serwisu. Operator Serwisu informuje, że Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 5. Administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia naszych usług najwyższej jakości.
 6. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawieniu Użytkownikowi oferty Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.
 7. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer NIP,
  • adres.
 8. Użytkownik ma w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich treści swoich danych osobowych oraz prawo do poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 10. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane podmiotom trzecim (np. informacje o oglądalności Serwisu). Zestawienia te nie zawierają żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 11. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, wypełniać formularzy bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów.
 12. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolę Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Serwis zobowiązuje się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Dostęp do danych osobowych mają osoby przeszkolone w zakresie przetwarzania danych.
 13. Serwis informuje Klientów, iż oferowane za pośrednictwem Serwisu usługi świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkownikom na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Klientem.

STĘPNIAK S.C.

Stępniak Marcin, Stępniak Dawid

Małe Radowiska 9
87-200 Wąbrzeźno

+48 731 800 930
kontakt@animal-trans.eu

Media Społecznościowe
© Animal Trans - All Rights Reserved